top of page
48374136_2221613327873140_1161466238963023872_o.jpg

Upcoming

 

 

 

2023.05. 정동극장 세실 창작ing [두 개의 혀] - 정동극장 세실극장

2023.09. Screen Dance International [1.5도] - Youtube

2023. 신나는 예술여행 [즐거운 발레 콘서트 in 군부대]

2023. 청년예술가지원사업 [NAKED] 

bottom of page